boomco

Jeanine van den Boom

Kunstenaar en Creative coach

Kunstenaar

Als kunstenaar ben ik op zoek naar de essentie van de wereld om me heen vanuit een behoefte deze te begrijpen. In momenten van rust en stilte opent zich een creatief potentieel van waaruit ik me laat leiden. Waar mijn denken stopt, daar begint de beweging van mijn lichaam, mijn lijn op het papier.
Mijn tekeningen zijn abstract, uit de vorm en lijnen volgend. Ik werk vanuit mijn intuïtie, zonder zekerheden te verwachten en neem wat het moment me biedt. Zo ontstaat werk wat ook mij nieuwe dingen laat zien. Verwondering over lijnen en tekeningen die  mij een ervaring bieden.
Schoonheid die niet in woorden te vangen is. Dat wil ik delen.
Met collages haal ik bestaande plaatjes uit elkaar, scheur ze en voeg ze weer samen tot iets nieuws. Een puzzel van fragmenten samen smeden tot een coherent beeld waarin het mag wringen en jou, als kijker uitnodigt er zelf betekenis aan te geven.


Creative coach

Als coach werk ik graag vanuit dezelfde intentie die ik als kunstenaar heb. Een ruimte creërend waarin we samen werken naar oplossingen en nieuwe wegen. In mijn werk maak ik gebruik van mijn intuïtie en observeer ik 'de ander'. Hoe kan ik je leren kennen en wat heb jij nodig op dit moment in je leven? Om elkaar te leren kennen is vertrouwen nodig en openheid. om samen op verkenning te gaan. Zoals een lijn een weg zoekt en vindt, zo is ook een coachtraject.